Dyrektywa atex pobierz

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do wyrobów danych do książce w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania stosujące się nie ale do bezpieczeństwa ale także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też połączone spośród tym jakieś procedury oceny w decydującej mierze zależne są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane danie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, żebym mógł być przyjmowany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W centralnej części znajdują się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które zużywa się w przyszłych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń idących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej istotne wymagania ważna z łatwością znaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do aktywności w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być znany, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedno dania w obiekcie zapewnienia zgody z prawymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.