Lampy antywybuchowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które używane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych albo ich elementów i popularni.

Goji cream

W stosunku ze licznymi rozbieżnościami w charakterze bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na wiele lżejszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są dane do produkcji w niniejszych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które wyłożone są do lekturze w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w poziomie ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na zajęciach, na jakich potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny stanowić idealnie oznakowane oraz przejść szereg testów, które biorą na celu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy i nazywania tego gatunku urządzeń. Bardzo na problem Atex znajdziesz tu.