Odpylanie definicja

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, skupiających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej dodatkowo w tokach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Unoszące się cząstki o dużo delikatnych rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn również dla zdrowia człowieka (postać spośród nich korzysta działanie toksyczne), dlatego i skuteczne sposoby odpylania stanowią istotny element w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz poprawianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a i odwracać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim powstaje do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej dodatkowo w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w pokrywie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w sposób oczyszczania sprężonym powietrzem zlokalizowany w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie istotną sytuacją w układach odpylających stanowi ich szczelność - każda przerwa w wyniku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności układu i zagrożenia. Dodatkowym elementem ważnym w budowie jest trwałość materiałów, z jakich zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wpływają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą zawierać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.