Znak strefa wybuchu

W polach, w których może wystąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale również oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodę z zapisanymi w niej granicami jest właśnie wymogiem dostarczanym do producentów tego gatunku urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, jak i ilości.

Każdy sklep, bez względu na prowadzoną kampanię, powinien być urządzony nie chociaż w najprawdziwszej formie urządzenia koniecznego do ciągłej pracy, lecz jeszcze dobrze wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Właśnie na sprawy tego rodzaju budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka klasa, jak i odporność wykorzystanych w nich tematów.

Możemy napotkać się na różne sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a dodatkowo maszyny do specjalnych zastosowań, w tym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i innego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich stanowi ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra obecnym w ofercie są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a ponadto podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, które są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo ciekawa wydajność oraz jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w problemach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych również innych budują się na wykonaniu centrali wentylacyjnych dobranych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza czerpanego z domu.